Contractvrij

Fysio Plaza werkt contactvrij. Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de administratie en organisatie van praktijken. Hierdoor gaat de zorgverzekeraar steeds meer op de stoel van de therapeut of de dokter zitten. Er zijn dan ook steeds meer praktijken die deels of geheel zonder contracten werken.

 

De belangrijkste redenen voor ons om geen contract af te sluiten met een verzekering zijn;

  • Minder regels, minder administratie, waardoor er meer tijd is voor jou.
  • Zorgverzekeraars gebruiken hun machtspositie voor kostenbeheersing. Er is geen enkele onderhandelingsruimte voor zorgprofessionals, dit resulteert in; lage tarieven, hoge werk druk en weinig behandeltijd.
  • Niet werken volgens een behandel index, maar wat jij nodig heb. Wanneer je fysiotherapeut meer dan gemiddeld behandelt (bijv. omdat je langdurig rugklachten heb), krijgt de fysiotherapeut financiële sancties. Om dit te voorkomen behandelen fysiotherapeuten met contracten korter. Wij niet!

 

Wij willen tijdens onze behandeling jou behandelen en niet achter de computer moeten zitten om onze administratie bij te houden voor de verzekering. Bovendien schuurt het erg tegen de grenzen van de privacy en het beroepsgeheim aan en dat is onacceptabel.

 

Als je pijn heb, wil je daar zo snel mogelijk vanaf. Wij helpen jou daarbij.